فناوری های موجود در مهره های لامپ نمایشگر LED چیست؟

کاربرد نمایشگر LED بسیار گسترده است و در کنار سیستم کنترل، منبع تغذیه و سایر لوازم جانبی، مهمترین چیز همچنان مهره های لامپ LED است. این مانند یک کامپیوتر بدون نمایشگر است، حتی اگر میزبان قدرتمند باشد، هیچ نقشی ایفا نمی کند. از. بنابراین امروز ما […]