اگر ماژول نمایشگر LED در فضای باز خراب شد چه باید بکنم؟

همه ما می دانیم که تمام دستگاه های الکترونیکی طول عمر خاصی دارند و نمایشگرهای LED نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با گذشت زمان، صفحه نمایش های LED به ناچار در استفاده طولانی مدت با برخی خرابی ها یا مشکلات مواجه می شوند. در این زمان باید چه کار کنیم؟ اگر ماژول نمایشگر LED در فضای باز خراب شد چه باید بکنم؟ امروز […]

راه حل اولیه برای مشکل "موزاییک" صفحه نمایش LED

پدیده مشکل "موزاییک" نمایشگر LED مشکلی بوده است که همیشه گریبانگیر تولیدکنندگان نمایشگر LED بوده است. از منظر پدیده، پدیده "موزاییک" نمایشگر LED ناهماهنگی روشنایی سطح نمایشگر را در مناطق مختلف نشان می دهد، یعنی یکنواختی ضعیف. یکنواختی ضعیف یک نمایشگر LED تمام رنگی شامل دو […]